Polski  English  Русский  Deutsch  
Formularz Szukaj
bl2br2tl2tr2

Świece zapłonowe ISKRA Kielce

Eksploatacja świec

Osadzanie się na stożku izolatora produktów spalania paliwa w czasie eksploatacji powoduje pogorszenie rozruchu zimnego silnika i przyczynia się do "gubienia iskier", a w konsekwencji do spadku mocy silnika podczas jazdy. Istniejący stan pogarsza występująca przy iskrzeniu erozja elektryczna i korozja chemiczna, która powoduje zwiększanie się odstępu między elektrodą boczną, a środkową.

W celu ograniczenia tych szkodliwych zjawisk należy okresowo regulować odstęp między elektrodami na wymiar wymagany instrukcją obsługi silnika i w przypadku stosowania etyliny czyścić przez piaskowanie stożek izolatora.

Trwałość świec wieloelektrodowych, np. z trzema lub czterema elektrodami bocznymi w porównaniu do jednoelektrodowych podwyższona jest co najmniej dwukrotnie, a przeglądy okresowe nie są konieczne.

Świec wieloelektrodowych, ze względu na specjalne przeznaczenie nie zaleca się do silników zasilanych etyliną ołowiową, gdyż istnienie wielu elektrod bocznych utrudnia samooczyszczanie się stożka izolatora.

Świece wieloelektrodowe oraz typu PLATIN (z końcówkami platynowymi elektrod) są bezobsługowe  i nie wymagają okresowej obsługi.


OCENA STANU TECHNICZNEGO SILNIKA

Na podstawie wyglądu świecy zapłonowej wymontowanej z silnika można wnioskować o warunkach jej pracy. Aby ocena była wiarygodna przed wymontowaniem świecy pojazd powinien przejechać przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów w zakresie średnich obciążeń silnika.

Uwaga:
W przypadku dłuższej pracy silnika na biegu jałowym, każda świeca zapłonowa pokrywa się czarnym nalotem, co może prowadzić do błędnej oceny Czarny nalot powstaje również w przypadku eksploatacji w zimnym silniku i/lub przy jeździe na krótkich odcinkach. Dla wiarygodnej oceny stanu świecy, przed jej wymontowaniem pojazd powinien przejechać kilkadziesiąt kilometrów w warunkach drogowych.
Iskra Zakłady Precyzyjne nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację poniższych informacji.


Świeca dobrana prawidłowo

Opis: Na powierzchni stożka izolatora występuje jasnobrązowy lub szary nalot. Elektroda boczna i środkowa nie wykazuje nadmiernego zużycia. Na korpusie brak jest oznak przegrzania. Silnik pracuje bez zarzutu. Skład mieszanki paliwowo-powietrznej, ustawienie zapłonu i poziom oleju są właściwe.
Wygląd świecy prawidłowo dobranej po osiągnięciu zalecanego przez producenta przebiegu.
Świeca "za gorąca" - przegrzana

Opis: Stożek izolatora jest biały bez żadnych nalotów. Elektrody oraz korpus wyraźnie są przegrzane i posiadają granatowy odcień, powstały na skutek wysokich temperatur.
Przyczyna: Świeca za gorąca powoduje w silniku samozapłony prowadzące do jego przegrzania. Konsekwencją pracy świecy w samozapłonie może być wypalanie elektrod i uszkodzenie silnika. Stan silnika dobry.
Zalecenie: wymienić świece na "zimniejszą", np. z FE65PRS na FE85PRS.

Świeca "za zimna" - okopcona

Opis: Występuje zanieczyszczenie izolatora grubym, suchym, węglowym osadem o ciemnym zabarwieniu. Podobnie wyglądają elektrody i korpus.
Przyczyna: Silnik wyposażony w świece "za zimne" stopniowo traci moc, pojawiają się oznaki utrudnionego rozruchu. Stan silnika dobry.
Zalecenie: wymienić świece na "cieplejsze", np. z FE65PRS na FE55PRS.
Świeca okopcona - obniżony stan techniczny silnika

Opis: Stożek izolatora, elektrody oraz korpus świecy pokryte są czarnym osadem. Zanieczyszczenie stożka izolatora powoduje przerwy w zapłonie i problemy z uruchamianiem silnika.
Przyczyny: niewłaściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej, mieszanka zbyt bogata, filtr powietrza silnie zanieczyszczony, uszkodzona sonda lambda, zakłócenia w sterowaniu składem mieszanki.
Zalecenie:
wyremontować silnik, ustawić prawidłowo skład mieszanki, wymienić uszkodzoną sondę lambda na nową.
Świeca zaolejona

Opis: Stożek izolatora, elektrody oraz korpus świecy pokryte są czarnym, świecącym osadem węglowo-olejowym. Zanieczyszczenie stożka izolatora powoduje zjawisko bocznikowania i zanik iskry.
Przyczyna: Możliwy zły stan silnika, zbyt dużo oleju w cylindrze. Poziom oleju zbyt wysoki, silnie zużyte pierścienie tłokowe, cylinder i prowadnice zaworów. W silniku dwusuwowym za dużo oleju w mieszance.
Zalecenie: przeprowadzić kontrolę stanu technicznego silnika  (sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach) oraz prawidłowość doboru świecy.
Uszkodzenie mechaniczne

Opis: Świeca z uszkodzonym (pękniętym, urwanym) stożkiem izolatora.
Przyczyna: Pęknięcie ceramiki spowodowane jest uszkodzeniem mechanicznym (montaż, transport, uderzenie lub nacisk na elektrodę środkową podczas nieostrożnej regulacji szczeliny między elektrodowej).
Zalecenie: wymienić świecę na nową.

Świeca zanieczyszczona

Opis: Na stożku izolatora oraz elektrodach występuje gruba warstwa osadu - kolor jasnobrązowy lub beżowy. Stan silnika dobry.
Przyczyna: niewłaściwe paliwo, zbyt "gorąca" świeca. Zanieczyszczenie świecy powoduje utrudniony rozruch silnika oraz obniża jego moc podczas jazdy.
Zalecenie: skontrolować jakość paliwa oraz prawidłowość doboru świecy.